Samarbetet med Centrum för näringslivshistoria

Påhlmans Gymnasium har ett stolt samarbete med Centrum för Näringslivshistoria sedan 2018. CFN är ett av världens största företagsarkiv med 7000 svenska företag i sitt arkiv. Tillsammans ger vi våra elever värdefull kunskap om företagskultur som en del av Entreprenörskap och Ledarskap som alla läser oavsett program.

Sedan start har vi valt att fördjupa oss i Nordiska Kompaniets historia, då vi vet att många elever har en relation till NK. Samarbetet har gett eleverna möjligheten att fördjupa sig i svensk företagshistoria och entreprenörskap med hjälp av företagets arkivkällor vilket ger dem en ökad förståelse för företagskulturens utveckling. Det går hand i hand med Entreprenörskap och Ledarskap som eleverna studerar oavsett program.

Projektets röda tråd har i alla år varit NK:s företagskultur och hur varuhuset påverkat samhället under 100 års tid. Genom att studera NK både historiskt och idag kan eleverna dra paralleller till sina UF-företag.

Genom samarbetet genomför vi praktiska och teoretiska arbeten som innefattar studiebesök och föreläsningar.