Meningsfulla samarbeten som motiverar och inspirerar

Våra elever utbildas till att bli medvetna om att framgång i näringslivet förutsätter hänsyn till människan och miljön, och att vi måste finna en balans mellan vår konsumtion och jordens ekosystem för att bibehålla och förbättra välfärden för världens befolkning.

På Påhlmans Gymnasium inspirerar vi våra elever att starta och driva företag med hjärta, hjärna och respekt för mänskliga rättigheter baserat i en humanistisk värdegrund.

Under hösten 2018 inledde vi ett samarbete med Centrum för Näringslivshistoria som sedan 1974 har arbetat med att berätta om svensk företagshistoria och därmed bevara det svenska näringslivets historia.