Elever och lärare på Påhlmans Gymnasium

Pedagogik och arbetssätt

Nyckeln till en framgångsrik skola är en gemensam genomtänkt tanke om vad som händer i klassrummet och en strävan efter att alltid förbättra och undervisningen. Detta driver våra lärare till att förstärka sina arbetsmetoder och förtydliga dessa för våra elever och dess vårdnadshavare.

Kunskap för livet

Vi strävar efter att ge eleverna kunskap som de kan omsätta för resten av sina liv. Alla kurser har som mål att samverka med varandra, men även företag och organisationer. Den teoretiska kunskapen inhämtas främst i skolan, och den praktiska och fördjupande kunskapen främst genom olika ämnesövergripande projekt och samverkan.

UF

Det stora projektet eleverna arbetar med är Ung Företagsamhet. Läs mer om det under Entreprenörskap

Praktik i arbetslivet

Alla elever genomför praktik under årskurs 3, något teoretiska utbildningar vanligtvis inte erbjuder. Praktiken är ett obligatoriskt moment inom kursen Ledarskap och ger eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper inom området och studera organisationer och näringslivet.