Pedagogik och arbetssätt

Nyckeln till en framgångsrik skola är en gemensam genomtänkt tanke om vad som händer i klassrummet och en strävan efter att alltid förbättra och undervisningen. Detta driver våra lärare till att förstärka sina arbetsmetoder och förtydliga dessa för våra elever och dess vårdnadshavare.

Kunskap för livet

Vi strävar efter att du som elev ska få kunskaper som du kan omsätta och ha nytta av hela livet. Flera kurser har som mål att samverka med varandra samt med företag och organisationer. Dina kunskaper fördjupas såväl i det enskilda ämnet som i ämnesövergripande projekt och genom studiebesök och externa föreläsare.

Utvecklas genom att driva företag

Våra profilämnen är Retorik, Ledarskap och Organisation samt Entreprenörskap. Inom ramen för Entreprenörskap gör man sitt UF. Alla våra elever får starta ett UF-företag. Det är en pedagogisk undervisningsform där du får möjlighet att lära dig mer om allt från idéutveckling, juridik och ekonomi till marknadsföring och du tränar samarbete och företagsamhet. Läs mer om det under Entreprenörskap

Praktik i arbetslivet

I årskurs 3 erbjuds alla elever arbetslivspraktik, något teoretiska utbildningar vanligtvis inte erbjuder. Praktiken är ett obligatoriskt moment inom kursen Ledarskap och ger dig möjlighet att praktisera dina kunskaper inom området ledarskap och organisationer i verkligheten.