Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Pedagogik och arbetssätt

Det viktigaste för att en skola skall bli framgångsrik är man har en gemensam genomtänkt tanke kring det som händer i klassrummet. Och en strävan efter att alltid skapa ännu bättre lektioner. Vår pedagogiska tanke visar vägen för oss pedagoger och förtydligar samtidigt vad vi vill för er elever och föräldrar.

Kunskap du har nytta av i verkligheten

Vi arbetar utifrån devisen: störst glädje har du av kunskap som du får nytta av i verkligheten. I alla kurser finns som mål att samverka med andra ämnen, och med företag och organisationer genom bland annat studiebesök och gästföreläsare. Det innebär att all kunskap inhämtas först genom traditionella studier, men fördjupas genom samverkansprojekt eller ämnesövergripande projekt.

UF

Ung Företagsamhet är det största projektet eleverna arbetar med, läs mer om det under Entreprenörskap

Arbetslivspraktik

Alla elever erbjuds också arbetslivspraktik i årskurs 3, något teoretiska utbildningar normalt inte har. Praktiken är en del av ämnet ledarskap och här får eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper och studera ledarskap och organisationer i verkligheten.