Om Påhlmans Gymnasium

Påhlmans Gymnasium är en central gymnasieskola i Stockholm mitt vid Odenplan. Hos oss kombineras teoretisk och praktisk kunskap inom ekonomi, juridik, samhällskunskap och beteendevetenskap. På Påhlmans Gymnasium får du goda förutsättningar och förståelse för entreprenörskap, affärsliv och samhället som helhet.

Verksamhetens mål är att eleverna ska tillgodogöra sig kunskap inom valda program och inriktningar och uppnå sina förväntade slutbetyg. Undervisningen är tydligt profilerad i enlighet med elevens valda programinriktning och under utbildningen får de möjlighet att redovisa sina kunskaper teoretiskt och praktiskt. Exempelvis läser alla elever entreprenörskap och startar oavsett programinriktning UF-företag, praktiserar i arbetslivet, läser om ledarskap i årskurs 3 och läser kursen Retorik i Årskurs 2.

Påhlmans Gymnasium - En professionell och värdeskapande studietid

Våra program är studieförberedande och de flesta av våra elever väljer att studera vidare på universitet eller högskola. Andra väljer att starta och driva företag. Oavsett vilken väg du väljer är vårt mål att våra elever ska lyckas med sina studier och vara redo för det liv som kommer efter gymnasiet oavsett om det innebär vidare studier, arbete eller både och. Vi delar hus med vår huvudman Medborgarskolan där även Påhlmans Handelsinstitut huserar sin verksamhet. Detta har skapat goda möjligheter till samverkan mellan våra organisationer som möjliggör för våra elever att få en tydlig och professionell koppling till näringslivet under sin studietid.

Alla elever läser Retorik, Ledarskap & Organisation samt Entreprenörskap

Vi arbetar aktivt och framgångsrikt med entreprenörskap och företagande genom att förbereda eleverna till eget företagande inom ramen för Ung Företagsamhet.

Retorik - Lär dig konsten att tala

Kunskaper i retorik är mycket användbart i en mängd olika situationer i livet, t ex när du ska hålla en presentation, blir intervjuad för ett jobb eller när du ska övertyga och sälja in affärsidéer för ett företag. Därför läser alla våra elever 100 poäng retorik under årskurs 2.

Ledarskap - i teori och praktik

Alla har vi nytta av att lära oss leda - både oss själva och andra. Därför läser våra elever Ledarskap & Organisation. I samband med praktiken får eleverna dessutom möjlighet att studera dessa ämnen i verkligheten och i arbetet med UF-företaget får de själva praktisera vad de har lärt sig.

Entreprenörskap - Utvecklas genom att driva UF-företag

Inom ramen för Entreprenörskap får alla elever starta och driva ett UF-företag i åk 3. Det är en pedagogisk undervisningsform där du får möjlighet att lära dig mer om allt från idéutveckling, juridik och ekonomi till marknadsföring och du tränar samarbete och företagsamhet. I slutet på åk 3 avvecklar eleverna sina UF-företag.

Praktik i arbetslivet

I åk 3 erbjuds alla elever arbetslivspraktik som är en del av ämnet Ledarskap & Organisation. Under två veckor får eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper och studera ledarskap och organisationer i verkligheten.

Centralt vid Odenplan

Påhlmans Gymnasium är lägligt placerad i centrala Stockholm, nära Odenplan. Vår närhet till kommunikationer, ekonomiska institutioner, myndigheter, riksdag och muséer ger oss goda möjligheter till tydlig verklighetsförankring. Studiebesök och gästföreläsare är återkommande inslag under utbildningen.

Centrum för näringslivhistoria

Påhlmans Gymnasium samarbetar med Centrum för Näringslivshistoria sedan 2018. CFN är ett av världens största företagsarkiv med 7000 svenska företag i sitt arkiv.

Sedan start har vi valt att fördjupa oss i Nordiska Kompaniets historia, då vi vet att många elever har en relation till NK. Samarbetet har gett eleverna möjligheten att fördjupa sig i svensk företagshistoria och entreprenörskap med hjälp av företagets arkivkällor vilket ge dem en ökad förståelse för företagskulturens utveckling. Det går hand i hand med Entreprenörskap och Ledarskap som eleverna studerar.

Projektets röda tråd har i alla år varit NK:s företagskultur och hur varuhuset påverkat samhället under 100 års tid. Genom att studera NK både historiskt och idag kan eleverna dra paralleller till sina UF-företag.

Samverkan med Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Gymnasium och Påhlmans Handelsinstitut har ett nära samarbetet vilket sätter en tydlig branschprägel på vår skolmiljö. Genom att tillsammans göra utvärderingar av gymnasieutbildningarna kan vi säkerställa att undervisningen upprätthåller god kvalitet i enlighet med vad näringslivet efterfrågar.

För att kunna utveckla och skapa näringslivsanpassade utbildningar har Påhlmans Handelsinstitut ett nära samarbete med företrädare för respektive bransch. Dessa branschkunskaper och erfarenheter tas in i samarbetet med Påhlmans Gymnasium. Genom att dela med oss av våra insikter kan Påhlmans Gymnasium styra undervisningen så du som elev får den kunskap som efterfrågas av marknaden samt blir väl förberedd för framtida högre studier på universitet och högskola.

Varmt välkommen till tre spännande år på Påhlmans Gymnasium!

Om Påhlmans Gymnasium