Om Påhlmans Gymnasium

Påhlmans Gymnasium är en gymnasieskola som delar hus och samverkar med Påhlmans Handelsinstitut: Sveriges första skrivinstitut från 1881. Hos oss kombineras teoretisk och praktisk kunskap inom handel, ekonomi, juridik, samhällskunskap, mänskliga relationer och kommunikation. På Påhlmans Gymnasium får du goda förutsättningar och förståelse för affärsliv, företagande och samhället som helhet.

Verksamhetens mål är att eleverna ska tillgodogöra sig kunskap inom dessa områden och uppnå sina förväntade slutbetyg. Undervisningen är tydligt profilerad i enlighet med elevens valda programinriktning och under utbildningen får de möjlighet att redovisa sina kunskaper teoretiskt och praktiskt. Exempelvis startar alla elever oavsett programinriktning UF-företag, praktiserar i arbetslivet, läser om ledarskap i årskurs 3 och läser kursen Retorik i Årskurs 2.

Praktik i arbetslivet

I åk 3 erbjuds alla elever arbetslivspraktik som är en del av ämnet Ledarskap & Organisation. Under 2 veckor får eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper och studera ledarskap och organisationer i verkligheten.

Alla elever läser Retorik, Ledarskap & Organisation samt Entreprenörskap

Vi arbetar aktivt och framgångsrikt med entreprenörskap och företagande genom att förbereda eleverna till eget företagande inom ramen för Ung Företagsamhet.

Retorik - Lär dig konsten att tala

Kunskaper i retorik är mycket användbart i en mängd olika situationer i livet, t ex när du ska hålla en presentation, blir intervjuad för ett jobb eller när du ska övertyga och sälja in affärsidéer för ett företag. Därför läser alla våra elever 100 poäng retorik under årskurs 2.

Ledarskap - i teori och praktik

Alla har vi nytta av att lära oss leda - både oss själva och andra. Därför läser våra elever Ledarskap & Organisation. I samband med praktiken får eleverna dessutom möjlighet att studera dessa ämnen i verkligheten och i arbetet med UF-företaget får de själva praktisera vad de har lärt sig.

Entreprenörskap - Utvecklas genom att driva UF-företag

Inom ramen för Entreprenörskap får alla elever starta och driva ett UF-företag i åk 3. Det är en pedagogisk undervisningsform där du får möjlighet att lära dig mer om allt från idéutveckling, juridik och ekonomi till marknadsföring och du tränar samarbete och företagsamhet. I slutet på åk 3 avvecklar eleverna sina UF-företag.

Tre givande och roliga studieår som gör dig redo för nästa steg

Våra program är studieförberedande och de flesta av våra elever väljer att studera vidare på universitet eller högskola. Andra väljer att starta och driva företag. Oavsett vilken väg du väljer är vårt mål är att våra elever ska lyckas med sina studier och vara redo för det liv som kommer efter gymnasiet oavsett om det innebär vidare studier, arbete eller både och.

Mitt i stan

Påhlmans Gymnasium är lägligt placerad i centrala Stockholm, nära Odenplan. Vår närhet till kommunikationer, ekonomiska institutioner, myndigheter, riksdag och muséer ger oss goda möjligheter till tydlig verklighetsförankring. Studiebesök och gästföreläsare är viktiga återkommande inslag under utbildningen.

Samverkan med Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Gymnasium och Påhlmans Handelsinstitut har ett nära samarbetet vilket sätter en tydlig branschprägel på vår miljö. Genom att till tillsammans göra utvärderingar av gymnasieutbildningarna kan vi säkerställa att undervisningen upprätthåller god kvalitet i enlighet med vad branschen efterfrågar.

Påhlmans Handelsinstitut har bedrivit kvalitativa och näringslivsanpassade yrkesutbildningar inom ekonomi, juridik och HR sedan 1881. Ända sedan starten har vi erbjudit utbildningar som ger de praktiska kunskaper som marknaden efterfrågar.

För att kunna utveckla och skapa näringslivsanpassade utbildningar har Påhlmans Handelsinstitut ett nära samarbete med företrädare för respektive bransch. Syftet är att ge de studerande rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser för sin framtida yrkesroll.

Dessa branschkunskaper och erfarenheter tar vi med in i samarbetet med Påhlmans Gymnasium. Genom att dela med oss av våra insikter kan Påhlmans Gymnasium styra undervisningen så du som elev får den kunskap som efterfrågas av marknaden samt blir väl förberedd för framtida högre studier på universitet och högskola.

Centrum för Näringslivhistoria

Påhlmans Gymnasium samarbetar med Centrum för Näringslivshistoria sedan 2018. CFN är ett av världens största företagsarkiv med 7000 svenska företag i sitt arkiv.

Sedan start har vi valt att fördjupa oss i Nordiska Kompaniets historia, då vi vet att många elever har en relation till NK. Samarbetet har gett eleverna möjligheten att fördjupa sig i svensk företagshistoria och entreprenörskap med hjälp av företagets arkivkällor vilket ge dem en ökad förståelse för företagskulturens utveckling. Det går hand i hand med Entreprenörskap och Ledarskap som eleverna studerar.

Projektets röda tråd har i alla år varit NK:s företagskultur och hur varuhuset påverkat samhället under 100 års tid. Genom att studera NK både historiskt och idag kan eleverna dra paralleller till sina UF-företag.

Varmt välkommen till tre spännande år på Påhlmans Gymnasium!