Frågor och svar

Har ni en elevhälsa? Hur är skolmaten? Hur många är man i varje klass? Här får du svaren på de vanligaste frågorna som dyker upp hos oss.

Hittar eleverna själva praktikplatser eller ordnar skolan det genom samarbete med företag?

Eleverna hittar vanligtvis praktikplatser själva men fler möjligheter finns genom vårt samarbete med Påhlmans handelsinstitut som verkar i samma hus som oss.

Är det mycket plugg/läxor/prov i ekonomi och juridik? Är det mycket presentationer framför klassen?

Det är en del plugg i alla program med prov och inlämningar m.m. Tillfällen när elever gör presentationer framför klassen finns särskilt i retorikkursen, som alla läser i åk 2.

Får alla chansen att skapa ett UF-företag eller gäller det enbart de som läser ekonomi?

I alla program och inriktningar startar vi UF-företag, alltså även alla på samhällsprogrammet.

Är schemat bra och ungefär vilken tid startar ni och slutar ni?

Lektionerna börjar ungefär 8.30-9 och slutar vid omkring 15 på eftermiddagen, men det kan vara både tidigare och senare under olika dagar.

Hur många är man i varje klass?

Det är ca 30 elever i varje klass.

Hur många parallellklasser finns?

Vi har fyra till fem paralleller, en eller två i varje inriktning.

Har ni tillgång till idrottshall?

Ja, vi har idrottshallen i Liljeholmen och en idrottssal hos Friskis & Svettis.

Hur många elever går det på skolan?

Det är ungefär 400 elever på skolan.

Har skolan egen matsal? Lagas maten på plats eller skickas den från tillagningskök?

Vi har en egen matsal med uppvärmningskök, vilket fungerar som café vid alla andra tider än just lunch. Lunchen är ordnad som catering.

Vad är skolans USP? Vad är argumenten för att välja just denna skola?

Det unika är våra 3 profilämnen som alla läser: Entreprenörskap-UF, Ledarskap och organisation med arbetsplatspraktik samt Retorik.

Har ni blockläsning?

Vi har inte blockläsning, men vissa ämnen har nära pedagogiskt samarbete.

Vilka individuella val finns på sam-beteende?

Många kurser är detsamma för alla inriktningar, men Kriminologi är speciellt för beteende- och juridik inriktningarna som läser det under åk 3.

Har eleverna egna datorer eller läsplattor?

Alla har datorer och får låna en Mac Book Air under hela gymnasietiden. Den kan köpas loss när man går ut trean.

Vad har ni för stöd för elever med dyslexi?

Vi har kompensatoriska program installerade på datorerna, inlästa böcker vid behov, möjlighet till förlängd provtid, tillgång till resurspedagog mm.

Är det mycket eget ansvar eller är undervisningen lärarledd? Katederundervisning eller digitala studier?

Vi strävar efter att alla ska lära sig att ta eget ansvar, men undervisningen är lärarledd. Vi använder ofta digitala verktyg i undervisningen.

Finns elevhälsa på skolan?

Ja, vi har ett elevhälsoteam med kurator, specialpedagog, skolsköterska, SYV och tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Kan man hitta programplanen för de olika inriktningarna någonstans?

Ja de finns på hemsidan, se denna länk.

Hur stora är lokalerna?

Vi är i huvudsak på två våningsplan i Medborgarskolans hus på Hagagatan 23A mitt i Vasastan vid Odenplan.

Hur ser elevgruppen ut? Är det en blandning av elever från olika delar av Stockholm eller är någon stadsdel mer representerad?

Många kommer från närområdet, innerstan, västerort och norrort, men vi har elever från hela Storstockholm. Vi ligger nära tunnelbana och pendeltågsstationen Odenplan, så det går lätt och snabbt att åka in till skolan.

Är läxhjälpen schemalagd?

Ja, vi har stöd/läxhjälp i matte, svenska, engelska, naturkunskap och språk schemalagd en timme i veckan.

Är det mycket håltimmar?

I åk 1 är det sällan håltimmar, men i trean kan det förekomma då utbildningen blir mer individuell.

Vad är antagningspoängen?

Här hittar du information om aktuella antagningspoäng.

Kan man byta till er skola om man redan börjat i ett annat gymnasium?

Det går att byta till oss om vi har en ledig plats och om poängplanen med den nuvarande skolan är lik vår, se denna länk.

Är det studiero på lektioner? Lugnt eller stökigt i korridorer och matsal?

På lektionerna är vi noga med att det ska vara studiero. Under rasterna får man förstås koppla av lite, t.ex vid vårt stora biljardbord eller i caféet på bottenplan.

Finns kriminologi som individuellt val?

Ja, vi erbjuder kriminologi inom den valfria kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Kursen bygger på andra kurser i psykologi, sociologi och juridik för beteende- och juridikinriktningarna i åk 3.

Finns det möjlighet att besöka skolan?

Här hittar du information om Öppet hus.

Hur är lokalerna på skolan?

Vi har större, öppna ytor sammanbundna med korridorer på huvudsakligen två våningsplan.

Finns möjligheter till omprov om man missar eller misslyckas?

Den som missar delar av kursen kan visa motsvarande kunskaper vid annat tillfälle eller, om det passar, göra ett omprov.

Är det mycket grupperingar i skolan? Eller har alla någon att vara med?

Från första dagen har vi aktiviteter för att alla ska känna att de är välkomna och få vänner. Om det blir problem senare under läsåret har vi ett trygghetsteam som hanterar negativa grupperingar eller osämja, men detta händer sällan.

Vilka kurser kan man välja som individuella val?

Vi har olika kurser för olika intressen. Det kan skilja sig mellan åren beroende på vad elever efterfrågar, men vi erbjuder t.ex. Engelska 7, Matematik 4, Kriminologi, Finans med aktiekunskap, Bild och form, Digitalt skapande, Idrott och hälsa 2, Naturkunskap 2 m.m.

Finns det bilder/videor från skolan?

Följ oss gärna på Facebook , Instagram och Youtube.