Skolfakta

Påhlmans Gymnasium är en personlig gymnasieskola med runt 380 elever. Vi tror att i en mindre, trivsam skola är det lättare att lyckas med studierna.

Medborgarskolan som huvudman

Huvudman för Påhlmans Gymnasium är studieförbundet Medborgarskolan - en ideell organisation med lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. Verksamheten som är förankrad i humanistisk värdegrund innebär att vi utgår från varje elevernas behov gällande bildning, utbildning och personlig utveckling. Studieförbundet Medborgarskolan strävar efter att skapa goda närmiljöer där lärare och elever upplever stimulans, trygghet och delaktighet.

Medborgarskolan är en trygg och stabil huvudman och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skolverksamheten.

Medborgarskolan driver utöver Påhlmans Gymnasium ett antal andra skolor:

Styrelse

Styrelsen för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB

Läs mer om Medborgarskolan på medborgarskolan.se/stockholm