Vår pedagogik

Vi har höga förväntningar på våra elever och din utveckling här hos oss. Därför är det viktigt att undervisningen är planerad, tydlig och intresseväckande. Våra välutbildade och engagerade lärare arbetar aktivt för att stärka och anpassa undervisningen för att den ska vara intresseväckande och hålla en hög kvalitet.

Elevernas utveckling i centrum

Elevens utveckling står i centrum. Alla på skolan ska verka för en god arbetsmiljö, lärare liksom elever. Vi har höga kvalitetsmål och ett väl utarbetat system för att garantera hög kvalitet, kunskapsnivå och trivsel.

Här är några exempel på hur undervisningen är utformad:

  • Eleverna tränar från start förmågan att äga sitt eget lärande och får tidigt ta ansvar för hur de ska planera sin tid. Alla elever erhåller en individuell skoldator och all information om lektioner och kurser finns tillgängliga på våra läroplattformar.
  • Eleverna på Påhlmans Gymnasium får goda insikter i hur man lär sig och omsätter sina kunskaper. Därför är studieteknik och övningar med syfte att öva och omsätta analytisk förmåga ett återkommande inslag i samtlig undervisning.
  • Eleverna får regelbunden feedback. Vi har höga förväntningar på våra elever och utgår ifrån att de är intresserade av sin utveckling och kan nå sina betygsmål. Vi uppmuntrar och stöttar våra elever för detta ändamål, men är också tydliga med att konkret återkoppla vad som krävs och kan göras för att uppnå högre mål gällande kunskap och betyg.
  • Eleverna får återberätta för sina lärare hur de tolkat en uppgift: På så sätt får de klarhet i om de förstått vad som ska göras, hur det ska genomföras och hur de ska studera för att uppnå sina kunskapsmål och målbetyg.
  • Eleverna får återkommande ge varandra kamratrespons. På så vis skapas goda förutsättningar för att erhålla mer kunskap och därmed nå högre slutbetyg.
  • På Påhlmans Gymnasium nyttjar vi klassrummet. Alla lektionstillfällen är viktiga!

Vår digitala profil

På Påhlmans Gymnasium har vi en etablerad IT-pedagogisk profil och IT är ett naturligt inslag i undervisningen. Vi erbjuder eleverna moderna IT-verktyg som används inom näringslivet: egen dator, Teams, trådlöst nätverk, projektorer i samtliga klassrum m.m. Vid starten i årskurs 1 får du kvittera ut en Apple MacBook Air, vilket både effektiviserar ditt studiearbetet och underlättar kommunikationen mellan dig, dina lärare och vårdnadshavare under studietiden.

Traditionella skolböcker och ljudböcker erbjuds, vilket är mycket praktiskt för den som vill läsa läxan ”med öronen” på väg till och från skolan.

På Påhlmans Gymnasium har vi en etablerad IT-pedagogisk profil och IT är ett naturligt inslag i undervisningen.

Våra lärare

Våra lärare har ett helhetsperspektiv på sina elevers skolgång som överskrider enskilda lektioner eller enskilt ämne.

Alla våra lärare är legitimerade och brinner för sina ämnen, att lära ut och lära tillsammans med sina elever och att jobba med unga människor. På så sätt kan vi hålla ett högt kunskapsfokus och hjälpa dig som elev att nå dina mål.

Läs mer om våra lärare här

Studier och ämnesfördjupning under skoltid

Hos oss finns goda förutsättningar för studier under skoltid. Eleverna kan vara i skolan både före och efter lektionerna för att och arbeta. Våra lärare är lättillgängliga under och utanför lektionstid för att svara på elevers frågor och upprätthålla god studiero.

Mentorer

Det viktigaste för oss är att våra elever mår bra, att de trivs både med livet och med skolan, att varje elev blir sedd och känner sig hemma. Du får en mentor som har ansvar för att följa upp hur du mår, hur det går på skolan och se till att skapa bra kontakt mellan skolan och dina föräldrar.

För vårdnadshavare

Vårdnadshavare är en viktig resurs för elevens lärande och goda relationer mellan hemmet och skolan vilket ger de bästa förutsättningar för eleverna: Ni är en viktig resurs för att era ungdomar ska lyckas!