Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Vår undervisning

Vi har höga förväntningar på varje elev, därför är det extra viktigt att lärandet är lustfyllt genom en varierad och stimulerande undervisning av välutbildade, engagerade lärare.

Din utveckling står i centrum

Elevens utveckling står i centrum och undervisningen är pedagogisk och individanpassad. Alla på skolan ska verka för en god arbetsmiljö. Vi har höga kvalitetsmål och ett väl utvecklat kvalitetssystem för att garantera hög kunskapsnivå och trivsel.

Här är några exempel på hur undervisningen utformas:

  • Eleverna får återberätta för lärarna hur de tolkat en uppgift som de fått. På så sätt får de klart för sig om de förstått vad som ska göras, men också vad och hur de ska studera för att nå upp till kunskaps- och betygsmålen.
  • Hos oss får eleverna träna förmågan att projektleda sitt eget lärande. Alla elever har sin egen laptop och all information om lektioner och kurser finns tillgänglig i vår skolportal på nätet. Våra elever får tidigt ta ansvar för hur de ska planera sin tid för att hinna med allt.
  • På Påhlmans Gymnasium ser vi till att eleverna lär sig att lära sig. Kunskap är viktigt, men också en färskvara. Därför är studieteknik och analytisk förmåga minst lika viktiga, så att du kan tillgodogöra dig ny kunskap på egen hand.
  • Vi ger regelbundet feedback till eleverna. Vi utgår från att de kan nå högt satta mål och är intresserade av sin egen utveckling. Vi peppar eleverna men är också noga med att konkret tala om vad som ska göras för att komma vidare till nästa, högre nivå av både kunskap och betyg.
  • Vi vill utnyttja tiden i klassrummet. Varje minut av undervisningen är helig och vi avslutar alla lektioner med en slutreflektion.
  • Eleverna ger varandra kamratbedömningar. Vi har märkt att den här metoden gör att eleverna når högre kunskapsnivå – och därmed får högre betyg!
  • Vi ser motivation som en viktig del av inlärningsprocessen. För att eleverna ska få se hur kunskap används i verkligheten, gör vi studiebesök och bjuder in gästföreläsare från arbetslivet till alla kurser.

Studiematerial och vår digitala profil

Hos oss får du tillgång till alla moderna IT-verktyg som finns i näringslivet. Egen laptop, trådlöst nätverk och projektorer i alla klassrum är en självklarhet. Alla elever på Påhlmans Gymnasium får låna en Mac Book Air under sina tre år på skolan. På så sätt effektiviserar vi studiearbetet för eleverna och underlättar kommunikation mellan lärare och elever.

Du får vanliga skolböcker i alla ämnen. Dessutom har alla elever tillgång till ljudboksversioner av alla böcker. Mycket praktiskt för den som vill "läsa" läxan och röra på sig samtidigt. Vi erbjuder även fri tillgång till digitala resurser som Nationalencyklopedin, Landguiden och Retriever. Den sistnämnda är en artikeldatabas med artiklar från alla svenska tidningar och tidskrifter. Långt bättre än att planlöst "googla efter fakta".

IT i pedagogiken är inget nytt på Påhlmans Gymnasium. Vi använder IT som en naturlig del av undervisningen. Allt ifrån att skapa webbsidor med försäljning inom ramen för Ung företagsamhet till att skriva bloggar i språkkurserna. Gå gärna in på vår Instagramsida för att ta del av all kreativitet.

Våra lärare

Alla våra lärare är legitimerade i sina ämnen och har i snitt över 10 års undervisningserfarenhet.

Läs mer om våra lärare här

Läxläsning och ämnesfördjupning på skoltid

Varje dag erbjuder skolan ett antal timmar då eleverna kan få extra hjälp med sina studier. En närvarande lärare kan svara på frågor och ser till att det råder lugn och ro. Skolan är dessutom öppen från kl 07.15 till 21.00 alla vardagar vilket gör det möjligt att stanna och jobba klart med exempelvis ett grupparbete.

Mentor

Det viktigaste för oss är att du som elev mår bra och trivs med livet och med skolan, att varje elev blir sedd och känner sig hemma. Du kommer att ha en mentor som har ett huvudansvar för hur du mår och hur det går på skolan, som ser till att skapa bra kontakt mellan skolan och hemmet.

För föräldrar

Vi ser föräldrarna som en viktig resurs för elevens lärande och vi arbetar tillsammans med föräldrarna för att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt.