Ekonomi

Nu är vi certifierad skola för Diplomerad Gymnasieekonom

Liselotte Hemström arbetar som lärare och förstelärare i Juridik, Företagsekonomi och Ledarskap på Påhlmans Gymnasium och har tagit initiativet till att vi från och med läsåret hösten 2020 är certifierad skola för att göra eleverna till Diplomerade Gymnasieekonomer.

Vad är det för fördelar för eleverna? Vilka fördelar ger certifieringen?

Det är en kvalitetssäkring för eleverna som ger dem ett bevis på att de innehar de kunskaper som efterfrågas för att arbeta som gymnasieekonom. Vi vill alltid att alla våra elever ska ha minst godkänt i alla ämnen, men om en elev inte uppnår det så blir man inte certifierad. Diplomet är ingenting som ges per automatik utan det kräver att man uppfyller de uppställda kraven.

Vad har din roll varit?

Jag ledde tillsammans med min kollega Charlotta Skorup som är programansvarig för ekonomiprogrammet arbetet med skolans ansökan, men alla som arbetar med ekonomiprogrammet och några till nyckelpersoner har bidragit. När man ansöker om att få bli en certifierad skola beskriver man hur skolan och lärarna ska arbeta med att koppla ämnena till de olika kompetenserna och elevernas examensmål. Vi arbetade aktivt med underlaget under ett par månader, skickade in ansökan i mars och fick sedan svar i samband med skolavslutningen att vi till läsårets början hösten 2020 är certifierade. Det var en riktigt glädjande nyhet inför höstens nya klassers start.

Vad innebär certifieringen för oss som skola?

Det är som med andra typer av certifieringar som finns i näringslivet, som till exempel ISO-certifiering, att det ger ett kvitto på att vi är kvalitetscertifierade. Det ställer även krav på oss som skola. Vi kommer att kontrolleras så att vi följer den plan för undervisning som vi tagit fram. Certifieringen gör även att vi som skola får ett större nätverk och kan byta erfarenheter med andra certifierade skolor.