Diplomerad Gymnasieekonom

Påhlmans Gymnasium är certifierad gymnasieskola av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom. De elever som läser ekonomi ekonomi har möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom. En möjlighet som öppnar upp för jobb efter avslutad utbildning.

Vad är Diplomerad Gymnasieekonom?

De elever som går Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi på Påhlmans Gymnasium har möjlighet att bli Diplomerade Gymnasieekonomer. Som gymnasieekonom får du särskilda kunskaper inom ekonomihantering, affärskunskap och företagsekonomiska kompetenser. Du blir behörig att söka till olika ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet och de ökar även dina chanser till jobb direkt efter gymnasieutbildningen.

Vad krävs för att bli Diplomerad Gymnasieekonom?

För att bli gymnasieekonom krävs det att eleven har läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav 400 poäng i kurserna företagsekonomi. De ska även ha läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet och minst till och med Matematik 3. Utöver dessa kriterier ska eleven även:

  • Visat på affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens;
  • Genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
  • Fått minst betyget E i alla kurser på programmet
  • Färdigställt ett Gymnasiearbete 100 poäng med ekonomisk inriktning
  • Genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

Varför ska man bli Diplomerad Gymnasieekonom?

Som gymnasieekonom ökar dina chanser att söka och komma in på olika utbildningar med ekonomisk inriktning på högskole- och universitetsnivå. Men också dina chanser att få jobb efter gymnasiet. Som Diplomerad gymnasieekonom kan du söka jobb som ekonomiassistent, bokföringsassistent, kundansvarig mm.

" DGE har fungerat som en extra motivation för mig att hålla uppe mina betyg men också att använda på Cv:t när jag söker jobb efter studenten. Jag tror det är attraktivt i en arbetsgivares ögon att man visar på en större ekonomisk utbildning vilket kanske ökar chanserna att få jobbet "
Henry, elev årskurs 3 på ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
" Chansen att få en diplomering inom ekonomi gör ekonomiprogrammet attraktivt, roligare och mer lärorikt från olika perspektiv. Exempelvis genom att ämnen samarbetar med varann vilket i längden också skapat en variation i utbildningen "
Lucas, elev årskurs 3 på ekonomiprogrammet inriktning ekonomi

Certifieringen kvalitetssäkras genom att ett Certifieringsorgan med representanter från bland annat Handelshögskolan, Civilekonomerna och andra från branschen individuellt bedömer och godkänner gymnasieskolornas DGE-planer för en treårsperiod innan diplom till elever får utfärdas.

Certifierat i Sverige AB/Diplomerad Gymnasieekonom utfärdar unika diplom, undertecknade av ordföranden i Certifieringsorganet.

Mer information finns på denna sida:
https://www.gymnasieekonom.se/

DiplomeradGyEk_outline.png