Diplomerad Gymnasieekonom

Påhlmans Gymnasium är certifierad gymnasieskola av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom

De elever som går Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi på Påhlmans gymnasium har möjlighet att bli Diplomerade Gymnasieekonomer. Som Diplomerad Gymnasieekonom blir du behörig att söka till olika ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet och de ökar även dina chanser till jobb direkt efter gymnasieutbildningen.

En Diplomerad Gymnasieekonom har gått ett ekonomiprogram och har efter sin gymnasietid:

  • visat på affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens;
  • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
  • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi
  • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet;
  • läst minst till och med Matematik 3
  • fått minst betyget E i alla kurser på programmet
  • färdigställt ett Gymnasiearbete 100 poäng med ekonomisk inriktning
  • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

Certifieringen kvalitetssäkras genom att ett Certifieringsorgan med representanter från bland annat Handelshögskolan, Civilekonomerna och andra från branschen individuellt bedömer och godkänner gymnasieskolornas DGE-planer för en treårsperiod innan diplom till elever får utfärdas.

Certifierat i Sverige AB/Diplomerad Gymnasieekonom utfärdar unika diplom, undertecknade av ordföranden i Certifieringsorganet.

Mer information finns på denna sida:
https://www.gymnasieekonom.se/

DiplomeradGyEk_outline.png