Elever i klassrum
Elever i klassrum

Samhälls­vetenskaps­programmet

På Påhlmans Gymnasium har samhällsvetenskapsprogrammet en tydlig samhälls- och beteendevetenskaplig profil. Här kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Utbildningarnas utformning utgår ifrån idén om att framgångsrikt samhällsbyggande och företagande går i linje med hänsyn till så väl ekonomi som människor och miljö.

Om Samhällsvetenskapsprogrammet

På Påhlmans Gymnasium jobbar vi på samhällsvetenskapsprogrammet till viss del ämnesövergripande i större projekt för att ge en tydlig bild av hur ekonomi, samhälle och miljö hänger samman. Ett sådant projekt kan till exempel handla om våra konsumtionsbeteenden. Vi bjuder även in näringslivet och ideella organisationer för att tillföra mervärde till undervisningen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som ger dig behörighet till en rad olika utbildningar på universitet och högskolor i Sverige och utomlands. För att ytterligare bredda din behörighet kan du under årskurs tre välja att läsa en extra kurs i matematik eller förbereda dig för studier utomlands genom att läsa ytterligare en kurs i engelska.

Välj en av programmets inriktingar

Aktuellt

Samhällskunskap

Film: Om samhälls­vetenskaps­programmet

På Påhlmans Gymnasium har samhällsvetenskapsprogrammet en tydlig humanistisk profil. Här kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevete...

Samhällsvetenskapsprogrammet
16 november 2020
Läs vidare om "Film: Om samhälls­vetenskaps­programmet"