Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Samhällsvetenskapsprogrammet hos oss genomsyras av våra ledord human business. Utbildningen baseras på idén om att framgångsrikt företagande måste ta hänsyn till så väl ekonomi som miljö och människor för att lyckas i ett längre perspektiv.

Om programmet

För att ge en tydlig bild av hur ekonomi, samhälle och miljö hänger samman så jobbar vi till viss del ämnesövergripande i större projekt. Ett sådant projekt kan till exempel handla om vårt sätt att shoppa. Psykologin hjälper oss att förstå hur shopping påverkar vårt beteende, samhällskunskapen bidrar med de ekonomiska och globala effekterna och svenskan ansvarar för presentation och redovisning. Vi bjuder även in näringslivet och ideella organisationer där vi ser att det tillför mervärde till projektet.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som ger dig behörighet till en rad olika utbildningar på universitet och högskolor i Sverige och utomlands. För att ytterligare bredda din behörighet kan du under årskurs tre välja att läsa en extra kurs i matematik eller förbereda dig för studier utomlands genom att läsa ytterligare en kurs i engelska.

Välj en av programmets inriktingar

Alla elever erbjuds arbetslivspraktik under två veckor i årskurs 3, något teoretiska utbildningar normalt inte har. Praktiken är en del av ämnet ledarskap och här får eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper och studera ledarskap och organisationer i verkligheten.