Elever i klassrum
Elever i klassrum

Samhälls­vetenskaps­programmet

På Påhlmans Gymnasium i Stockholm har samhällsvetenskapsprogrammet en tydlig samhälls- och beteendevetenskaplig profil. Här kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Utbildningarnas utformning utgår ifrån idén om att framgångsrikt samhällsbyggande och företagande går i linje med hänsyn till så väl ekonomi som människor och miljö.

Om Samhällsvetenskapsprogrammet

På Påhlmans Gymnasium jobbar vi på samhällsvetenskapsprogrammet till viss del ämnesövergripande i större projekt för att ge en tydlig bild av hur ekonomi, samhälle och miljö hänger samman. På samhällsvetenskapliga linjen kan sådant projekt till exempel handla om våra konsumtionsbeteenden. Vi bjuder även in näringslivet och ideella organisationer för att tillföra mervärde till undervisningen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som ger dig behörighet till en rad olika utbildningar på universitet och högskolor i Sverige och utomlands. För att ytterligare bredda din behörighet kan du under årskurs tre välja att läsa en extra kurs i matematik eller förbereda dig för studier utomlands genom att läsa ytterligare en kurs i engelska.

Samhällsvetenskapsprogrammets kurser

Alla elever på samhällsvetenskapsprogrammet läser de gymnasiegemensamma ämnena engelska 5, 6, idrott och hälsa 1, matematik 1a, 1b, naturvetenskap 1b, historia 1b, religionskunskap 1, samhällsvetenskap ab och svenska 1, 2, 3. De läser även de programgemensamma karaktärsämnena moderna språk, filosofi 1 och psykologi 1. I utbildningen ingår även följande inriktningar och programfördjupningar: entreprenörskap, retorik, ledarskap och organisation, samhällskunskap 2 och geografi 1. Slutligen ingår även gymnasiearbete och individuellt val.

Du som har väljer inriktningen beteendevetenskap läser även kommunikation, sociologi och psykologi 2a.

Om du i stället har valt inriktningen samhällskunskap ingår ämnena historia 2a, religionskunskap 2 och samhällskunskap 3.

Här kan du se hela poängplanen för båda inriktningarna.

Antagningspoäng till samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningspoängen till samhällsvetenskapsprogrammet skiftar från år till år. Här kan du se de aktuella meritpoängen för våra olika inriktningar.

Samhällsvetenskapsprogrammet behörighet

För att bli behörig till samhällsvetenskapsprogrammet måste du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap samt i minst fem andra valfria ämnen.

Jobb/yrken efter samhällsvetenskapsprogrammet

Efter att ha tagit sin examen från samhällsvetenskapsprogrammet går de flesta av våra elever vidare och studerar på högskola eller universitet. Eftersom utbildningen är bred är finns många olika vägar att gå.

  • För de som har gått inriktning beteendevetare kan utbildningen kan vara starten för framtida jobb som personalvetare, polis, psykolog, beteendevetare, socionom, lärare, genusvetare, kriminalvårdare, journalist.
  • De elever som har gått inriktningen samhällsvetenskap kan ha ett intresse av yrken som jurist, polis, psykolog, beteendevetare, socionom, statsvetare, samhällsplanerare, journalist, lärare eller kommunikatör.

Du som väljer att inte studera har andra möjligheter. Med ämnen som ledarskap och organisation samt entreprenörskap i bagaget har du de kunskaper som behövs för att starta och driva eget företag.

5 fördelar med att gå samhällsvetenskapsprogrammet

  • På inriktningen samhällsvetenskap får du gå på djupet och lära dig hur det är att forska inom ämnen som samhällskunskap, religionshistoria och historia.
  • Du som går inriktningen beteendevetenskap får fokusera på individen i ämnena psykologi och sociologi.
  • Alla elever läser retorik, ledarskap och organisation, entreprenörskap och företagande samt får testa på att starta och driva ett företag inom Ung Företagsamhet.
  • Du har många individuella val att välja mellan, vilket gör att du får den behörighet som behövs för att kunna söka vidare till högskola eller universitet.
  • Påhlmans Gymnasium ligger vid Odenplan och är en ganska liten och trygg skola där det är lätt att lära känna alla elever och lärare.

Aktuellt

Händer och dokument
Samhällskunskap

Kriminologi på Påhlmans Gymnasium

Intresset för kriminologi har ökat explosionsartat de senaste åren. På Påhlmans Gymnasium kan man välja att läsa kriminologi under åk 3 inom inriktningarna juri...

Samhällsvetenskapsprogrammet
2 mars 2022
Läs vidare om "Kriminologi på Påhlmans Gymnasium"
Elever i bibliotek
Samhällskunskap

Film: Om samhälls­vetenskaps­programmet

På Påhlmans Gymnasium har samhällsvetenskapsprogrammet en tydlig humanistisk profil. Här kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevete...

Samhällsvetenskapsprogrammet
18 april 2023
Läs vidare om "Film: Om samhälls­vetenskaps­programmet"