Gymnasiebehörighet - vad krävs för att få söka till gymnasiet?

För att komma in på Påhlmans Gymnasium behöver du behörighet. Gymnasiebehörighet får du genom att ha gått färdigt årskurs nio i grundskolan eller motsvarande. Det finns dessutom krav på vilka ämnen du måste ha godkänt betyg i.

Vad betyder grundläggande gymnasiebehörighet?

Grundläggande gymnasiebehörighet är samma för alla och handlar om att du måste ha godkänt betyg i ett visst antal utvalda ämnen. Betygsskalan har sex steg där A-E är godkända betyg medan F står för underkänt. Tre specifika ämnen måste alltid vara godkända för att du ska kunna söka till ett gymnasium, oavsett inriktning:

  • Matematik
  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Engelska

Meritvärde

Dina betyg från årskurs nio räknas ihop till ett meritvärde, vilket sedan ligger till grund för intagningen till gymnasieprogrammen. I grundskolan läser en elev 16 eller 17 ämnen beroende på om de har ett språkval. Meritvärdet grundar sig på de 16 bästa betygen för en elev. Här kan du gå in och se förra årets antagningspoäng för respektive program och inriktning på Påhlmans Gymnasium.

Behörighet till högskoleförberedande program

På Påhlmans Gymnasium finns två högskoleförberedande program: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Kravet på antal godkända ämnen är nio, utöver de tre som ger grundläggande behörighet. Med andra ord behöver du då som lägst E i minst tolv ämnen när du går ut nionde klass om du vill söka till våra program.

Gymnasiebehörighet för samhälle och ekonomi

För ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet är behörighet beroende av betygen i fyra bestämda och fem valfria ämnen. De fyra specifika programmen är de som är räknade som samhällsorienterade: historia, samhällskunskap, religion och geografi.

Anledningen till att samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet har behörighet med krav på godkänt betyg i samma ämnen är för att de båda ligger inom det samhällsvetenskapliga området.

Hur kan jag läsa in gymnasiebehörighet?

För dig som inte har godkänt i tillräckligt många ämnen eller i de ämnen du måste vara godkänd i för att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram, finns det olika sätt att komma vidare.

Det bästa alternativet om du precis gått ut grundskolan utan godkända betyg är ett så kallat introduktionsprogram. Det är ett bra alternativ om du riskerar att inte ha tillräckligt många godkända betyg när du går ut nian.

Gymnasiebehörighet – viktigt för framtiden

Som elev i grundskolan är det viktigt att ha koll på gymnasiebehörigheten för programmet eller programmen som du är intresserad av. Det är därför bra att sätta upp vissa mål redan på högstadiet. Genom att ha rätt behörighet från början och ett meritvärde som räcker blir chansen större att du kommer in på det program du vill gå.