Formulär synpunkter och klagomål

Ifall du har synpunkter, klagomål eller vill reklamera vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.
  • När du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du i första hand framföra dessa till lärare eller kursledare.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet fyller du i formuläret nedan.
  • Du blir kontaktad inom 10 arbetsdagar.

Du kan läsa mer om våra rutiner för reklamationer och klagomål.

Fyll i uppgifterna nedan