Samhällskunskap

Kriminologi på Påhlmans Gymnasium

Intresset för kriminologi har ökat explosionsartat de senaste åren. På Påhlmans Gymnasium kan man välja att läsa kriminologi under åk 3 inom inriktningarna juridik och beteendevetenskap. Men vad innebär det att läsa kriminologi och varför är det så populärt?

Intresset för kriminologi har ökat explosionsartat under de senaste åren. Och konstigt är det inte med tanke på den mängd true crime-poddar, dokumentärer, tv-serier och nyhetsrapportering som finns kring gängkriminalitet och det svenska rättsväsendet. Alltifrån Leif GW Persson till dokumentärer om Palme-mordet.

Kriminologi är läran om brott och varför människor blir kriminella. Kursen, som erbjuds under åk 3 på Påhlmans Gymnasium, försöker förklara varför vissa människor begår brott och hur det påverkar den enskilda individen och samhället i stort. Kursen utgår från teorier om varför brott uppstår och tar även upp lagar om hur rättssystemet fungerar samt hur polisen och kriminalvården arbetar för att förebygga brott. Detta genom faktiska fallbeskrivningar för att visa hur det går till i praktiken.

Paul Zetterström och Torbjörn Lauthers undervisar i kursen.

–Syftet är att ge eleverna förståelse för ämnet genom att ta upp olika teorier om varför brott begås samt problematisera vad samhället gör för att undvika att brott begås. Vi ger även eleverna möjligheten att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan, säger Paul.

Torbjörn instämmer att kursen är viktig för elevernas förståelse av samhället i stort.

–Eleverna får en större förståelse för hur samhället fungerar i stort och hur man begränsar kriminaliteten. Men de får också en förståelse för teorier som förklarar uppkomsten av kriminalitet och teorier, om brottsförebyggande åtgärder samt vilka konsekvenser brott får för de som drabbas av kriminalitet, berättar Torbjörn.

Både Paul och Torbjörn tror att det ökade intresset för ämnet beror på massmedias ökade distribution och produktion av kriminologi och insynen inom gängkriminalitet som en del av populärkulturen.

–Det rapporteras och skrivs mer om brottslighet idag, speciellt gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Intresset är stort både hos unga och äldre som dagligen konsumerar poddar, tv-serier och dokumentärer.

Under kursen får eleverna lära sig om brottsutvecklingshistoria, göra en gärningsmannaprofil, studiebesök på tingsrätten, polismuseet, kriminalvården, skriva uppsats, göra filmer och poddar samt observera en riktig brottsutredning.

Framtidsutsikterna och chanserna för vidareutbildning är goda för de som läser kriminologi. Bland annat öppnar det upp dörrar för yrken som jurist, polis, samordnare för brottsjourer, socialt arbete samt arbete inom vården och rättspsykiatrin.