Påhlmans spelar in podd med Medborgarskolan Stockholm

Det började som en idé om ett samarbete mellan Påhlmans Gymnasium och Medborgarskolan Stockholm och blev ett projekt där en klass på samhällsprogrammet som läser internationella relationer, fick möjligheten att spela in en podcast.

Internationella relationer på Påhlmans Gymnasium

En unik sak med Påhlmans Gymnasium är dess huvudman, studieförbundet Medborgarskolan. Under hösten 2023 initierades ett samarbete mellan Medborgarskolan Stockholm och Påhlmans Gymnasium. Man såg att eleverna på vår skola kunde bidra till folkbildningens viktiga arbete med att nå ut till människor och sprida kunskap om olika frågor, men på ett sätt som tilltalar en yngre målgrupp och som passar i tiden. Så när frågan ställdes till samhällsläraren Sofia Norling sattes projektet snabbt igång.

– Det är en klass i årskurs 3 på samhällsprogrammet som har valt till kursen Internationella relationer som har fått möjligheten att genomföra det här projektet med Medborgarskolan. Vi läser och jobbar med internationell politik där vi följer konflikter, läser om folkrätt och studerar olika teorier för att förstå konflikter ur olika perspektiv. Allt handlar om att få verktygen för att förstå stora händelser. Det bli mycket övning baserat på diskussionerna.

Inspelning av podcast

– Projektet kom till när vi tillsammans med folkbildningen på Medborgarskolan Stockholm ville utveckla demokratin ur olika ämnesområden. Uppdraget går ut på att göra studiematerial till folkbildningen för att använda i studiecirklar, workshops och arbetet med utsatta grupper i samhället. Eleverna har fritt fått välja olika ingångsvinklar som rör demokratin i Sverige eller världen.

– Först och främst har de i grupp fått läsa in sig på vad de vill undersöka för att sedan spela in ett poddavsnitt av sin research i Medborgarskolans studio. Elevernas material blir även en skriftlig rapport som kommer kunna användas av folkbildningen som studiematerial.

"Samarbetet är ett tecken på att elevernas arbete spelar roll för andra"

Idén med podcasten bottnar i att det dels är ett medium som många lyssnar på idag men också ett medium som gör inlärning lättare och mer intressant för en bredare massa. Många ungdomar lyssnar på flera podcast dagligen och möjligheten att få spela in en egen gör projektet mer unikt än enbart en skrivuppgift.

– På Medborgarskolan har vi väldigt mycket resurser i form av en egen, fullt utrustad studio och experter inom olika områden. Det är viktigt att elevernas arbete tas till vara på i hela organisationen. Elevernas arbete kommer inte stanna i min dator efter inlämning utan kommer användas långt efter att de tagit studenten.

Sofia berättar att den här typen av projekt har ett långsiktigt värde och mervärde för eleverna som får en chans att påverka människor med sitt skolarbete.

– Jag hoppas att projektet skapar ett engagemang i internationella frågor och demokrati. Samarbetet är ett tecken på att elevernas arbete spelar roll för andra och att det i förlängningen kommer kunna bidra till folkbildningens uppdrag.

Första poddavsnittet är nu ute!