SYV vägleder inför studier och yrkesval

Lasse arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV) på Påhlmans Gymnasium och till honom kan alla elever vända sig om de har frågor eller funderingar kring sina framtida studier och yrkesval.

Vad kan du hjälpa eleverna med?

Eleverna kan komma till mig med frågor och funderingar om framtida studie- och yrkesval. De här frågorna kan ha många olika aspekter, vissa handlar om hur utbildningssystemet fungerar medan andra vill ha hjälp med att hitta en passande utbildning. Frågorna kan även handla om hur arbetsmarknaden kan komma att förändras eller så kanske de vill ha råd kring konkreta strategier för att komma in på en specifik utbildning.

Hur kan du hjälpa och vägleda eleverna?

Som studie- och yrkesvägledare hjälper jag eleverna att förstå utbildningssystemet och att orientera sig kring olika valmöjligheter. Jag hjälper även till att ta fram konkreta handlingsplaner och strategier för att eleven ska kunna uppnå sina målsättningar, oavsett om det gäller vidare studier eller yrkesval.

Vilka är dina utmaningar?

Arbetet som studie- och yrkesvägledare ligger i det intressanta gränslandet mellan framtid och människor! Det är spännande att försöka förstå hur ett snabbt föränderligt samhälle påverkar elevernas möjligheter och kompetensbehov. Andra utmaningar kan både handla om att skapa en förståelse för denna komplexitet, men också i arbetet att hjälpa elever att skapa konkreta studiestrategier utifrån skolsystemets regelverk.

Vilka frågor brukar du få från eleverna?

Våra elever har många olika typer av framtidstankar och målbilder. Vägledningssamtal handlar ofta om att eleven får hjälp att orientera sig kring olika studie- och yrkesområden. Samtalet kan också komma in på olika sätt att skapa strategier för att komma vidare i önskad riktning, som t.ex vilka gymnasiekurser som behövs för behörighet och hur man kan göra för att stärka sitt meritvärde för att få en studieplats.