Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Mikael Claesson

Mikael Claesson är lärare i Svenska och Filosofi. Här berättar han om ämnet retorik.

Vad ingår i ämnet Retorik?

I retorik får du lära dig hela den retoriska processen, det vill säga att arbeta fram ett tal från idé till framförande, men även att reflektera kritiskt över egna och andras tal och att förstå deras uppbyggnad, stil och form.

Retorik används i all form av kommunikation, inte bara från talarstolen, vilket gör att du också använder dina kunskaper för att analysera texter, bildberättande, reklamfilmer och bildkonst.

Varför är det bra att läsa Retorik?

Retorik handlar om konsten att övertyga och är en gammal konstart från det antika Grekland. Även om retoriken har utvecklats över tid så finns det mycket från antiken som gäller än idag. Ämnet har en lång tradition och stor tillämpbarhet.

Orden är de redskap vi använder vid kommunikation. Förr var personers status viktigare än vilket språk de hade. Idag är orden viktigare.

Retorik kommer att ge dig verktyg att effektfullt kunna påverka din omgivning. Du lär dig vilka argument som går hem och hur du använder språkets bildliga och musikaliska egenskaper för att bli vältalig. Du lär dig använda argument som är sakligt grundade och att ge dem en tilltalande form.

Samtidigt lär du dig att analysera andras argumentation, se svagheter och vilseledande argumentation.

Behövs retorik idag?

Retorik är alltid aktuellt, kanske mer idag än någonsin. Även idag uppfattas sanningen av många som relativ och subjektiv. Varje dag möts vi av ett stort flöde av information med många konkurrerande sanningar. Det finns en likhet idag med det samhällsklimat som rådde när retoriken växte fram då man ifrågasatte den objektiva sanningen. Sanningen är relativ och subjektiv, och då är det särskilt viktigt att kunna värdera olika påståenden för att kunna bilda sig kloka uppfattningar.

Idén med ett öppet samhälle är att alla åsikter ska få komma till tals och ställas mot varandra och att människor ska kunna göra kloka val. Detta ger utrymme för många åsikter och sanningar som ofta står emot varandra, Det kan bli fel om man värderar en välformulerad subjektiv text på samma sätt som en som bygger på forskningsresultat enligt vetenskapliga metoder.