Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Jenny Naroskin

Jenny arbetar som specialpedagog på alla Medborgarskolans gymnasieskolor; Kulturama Gymnasium, Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium. Här berättar hon om vad en specialpedagog gör.

Vad gör en specialpedagog?

En specialpedagog bistår rektorer med det arbete som behövs för att se till att elever får det stöd de behöver. Specialpedagogen får ses som en koordinator kring elever, behov och stöd. De är även en länk mellan hem och skola men också till barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten.

Vi arbetar kring pedagogers behov av bollning av undervisning, gör klassrumsbesök utifrån hur behovet ser ut, och i vilket syfte man önskar vårt deltagande. Vi hjälper till utifrån flera perspektiv att förebygga hinder och hitta lösningar i lärsituationen. Vi genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar svårigheterna på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

Utmaningarna är att hjälpa elever att komma igång med att reflektera och hitta nycklar till egna lösningar på sina svårigheter, att arbeta med utveckling av pedagogiska frågor med målet att möta elevers svårigheter samt att tolka kunskapskraven och försöka säkerställa att alla elever når examen.

Skiljer sig arbetet åt mellan skolorna?

Jag arbetar på tre olika gymnasieskolor inom Medborgarskolan. Behoven ser lika ut men vägen till lösningarna kan variera. Vi har ett lösningsfokuserat kollegium som gör det lätt och roligt att arbeta.