Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Ledarskap och organisation - utvecklas som ledare!

Några frågor till Anna Lindgren, lärare på Påhlmans Gymnasium i bland annat Ledarskap och organisation.

Vad ingår i ämnet?

Teorier inom ledarskap, grupprocesser, motivationsteorier, konflikthantering, organisationsteorier, företagskulturer samt en obligatorisk praktikperiod, som eleven anordnar själv. Du lär dig också att utöva ledarskap i praktiken på olika sätt.

Varför ska man studera Ledarskap och organisation?

Det finns flera olika anledningar att studera ämnet! Du kommer att utvecklas som ledare i olika sammanhang, då du får både teoretisk och praktisk träning i ledarskap. Att kunna agera ledare är både roligt och givande och ju mer kunskap och verktyg du får, desto roligare blir det! Du kan till exempel få agera instruktör och hålla i motionspass för dina klasskompisar på idrotten eller hålla i teambuilding för elever i skolan, vilket är några exempel på hur praktik förenas med teori.

Du får även kunskaper i hur man löser konflikter, vilket är bra såväl i vardagen (i skolan, med vänner och familj) som i framtida situationer till exempel på en arbetsplats.

Att komma ut i arbetslivet under praktiken är ett givande inslag, där du får observera olika ledarskapsformer och fördjupa dig inom organisationsteorier. Flera elever har fått extrajobb efter en lyckad praktikperiod.

Vad kommer det att ge mig i framtiden?

Du får en större inblick i hur arbetslivet fungerar och det kan ge dig goda förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden eller i frivilligorganisationer, både som chef, ledare eller anställd eftersom du får redskap till att agera ledare på bästa sätt. Du kommer även känna dig tryggare i olika sammanhang, då du lär dig hur du kan förebygga konflikter och hantera dem på bästa sätt.

Summa summarum så kommer kursen att förbereda dig för arbetslivet genom att du får flera användbara redskap och praktisk tillämpning av dessa. Kursen kan med andra ord hjälpa dig att förverkliga dina drömmar!