Info om Covid-19 – Påhlmans Gymnasium

Uppdaterad 21-08-09. Information om förhållningssätt rörande covid-19 inför terminsstarten.

Information till elever, vårdnadshavare och personal vid Påhlmans Gymnasium

Folkhälsomyndighetens bedömning är att den ökade vaccinationstakten har gjort det möjligt för oss som anordnare av utbildning att återgå till undervisning på plats. Detta måste dock ske under ordnade former med hänsyn till risken för smittspridning i ännu icke vaccinerade grupper då människor träffas igen efter sommarens ledighet. Alla huvudmän har i uppdrag att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att minska riskerna. Därför kommer följande att gälla för våra verksamheter:

Distansarbete

Personal bör arbeta hemifrån när så är möjligt. Det kan gälla visst för- och efterarbete, vissa typer av externa och interna möten och liknande arbetsuppgifter. Denna riktlinje bidrar också till att minska risken att våra medarbetare är hänvisade till de tider då kollektivtrafiken är mest belastad.

Minskad trängsel

I största möjliga mån planerar vi för att personer kan hålla avstånd genom att undvika större samlingar i allmänna utrymmen och i undervisningssammanhang. I Kulturamahuset, som är vår största verksamhet, serveras skolmat på tre platser för att minska trängseln.

Ventilation och städning

Sedan tidigare har vi utökad städning i alla våra lokaler och lärare uppmanas vädra klassrummen under och mellan lektionerna som en försiktighetsåtgärd.

Handhygien

Vi informerar om vikten av att tvätta händerna med tvål och erbjuder handdesinfektion i alla lokaler.

Distansundervisning

Även om verksamheten återgår till närundervisning kan rektor besluta om att studerande och elever med milda symtom skall beredas möjlighet att följa undervisningen på distans. Personer som uppvisar milda symptom skall stanna hemma och följa folkhälsomyndighetens rekommendation om att vara symptomfri i två dagar innan man återgår till jobbet eller studierna.

Lokal riskbedömning

Rektor ansvarar för att i dialog med verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser och skolchef göra en lokal riskbedömning av de moment i varsamheten där detta bedöms lämpligt.

Följer utvecklingen och fattar löpande beslut

Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman följer rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten och kan komma att revidera handlingsplaner och rutiner.

Kommunikationsvägar och kontakt

All detaljerad och praktisk information till elever och vårdnadshavare sker via skolornas plattform Schoolsoft.

Vårt fokus är att finnas tillgängliga för våra elever och studerande samt vår personal och att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisningen.

Vi besvarar individuella frågor så snart vi har möjlighet via mail till:

Påhlmans Gymnasium
anna.borgen@pahlmansgymnasium.se

Styrelserna för Medborgarskolan Stockholmsregionen och
Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB genom:

Viktoria Wallin, VD/Regionchef
Johan Adler, Skolchef