Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Programlagsansvarig för ekonomiprogrammet

Charlotta är lärare på Påhlmans Gymnasium och undervisar i svenska och historia och har dessutom programlagsansvar för Ekonomiprogrammet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är eleverna! Jag har tidigare arbetat på andra skolor, både friskolor och kommunala. Många elever kommer till Påhlmans Gymnasium från stadens alla hörn, och få känner varandra sedan innan. Det gör något visst med stämningen här. Det är även viktigt för kommande yrkesliv att bygga relationer, något eleverna är bra på, både med varandra och med oss lärare. Jag upplever också att det är bra sammanhållning i klasserna och att de som går här får vänner för livet.

Vad innebär programlagsansvar?

Det innebär att jag ansvarar för, tillsammans med de andra lärarna som undervisar på ekonomiprogrammet, att vi arbetar utifrån en gemensam plattform. Det är givande för mig som lärare att få arbeta med utveckling av ekonomiprogrammet tillsammans med mina kollegor. Det är viktigt att eleverna ska känna en trygghet i att vi lärare har en överblick så att undervisningen så ofta det går genomsyras av programmets inriktning. Ett konkret exempel är gymnasiearbetet som alla elever gör sista året. Då ska det kännas att man snart gått klart just ekonomiprogrammet.

Hur kommer det sig att du blev lärare och vad gjorde du innan?

Jag ville arbeta med ungdomar. Sedan hade jag en svensklärare som verkligen ville se oss elever som individer. Det tror jag delvis kan ha inspirerat mig till att bli lärare. När jag sedan själv blev lärare upptäckte jag att en stor del av jobbet består av att arbeta med grupprocesser, vilket är väldigt spännande.

Jag är även utbildad kulturvetare och har tidigare arbetat som journalist och skrev då reportage om allt från mode till människor som levde i utsatthet. Den erfarenheten har jag användning av i min roll som lärare och mitt mål är att lära alla elever att skriva bra. Jag anser att det skrivna ordet är en biljett till en bra framtid och är användbart både i yrkeslivet såväl som i livet i stort.